Εγγύηση - Επιστροφές

Εγγυήσεις

 

Όλα τα προϊόντα που διαθέτει το keshop.gr καλύπτονται από την επίσημη εγγύηση του Κατασκευαστή, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους υπέρ των καταναλωτών, καθιστώντας έτσι τις ηλεκτρονικές σας αγορές σίγουρες, ασφαλείς και προσιτές όπως και σε κάθε φυσικό κατάστημα. Επιπλέον τα προϊόντα περνάνε από τεχνικό έλεγχο ( όπου είναι εφικτό ) για την σωστή λειτουργία τους. Είμαστε πάντα στην διάθεση σας δίνοντας λύση σε κάθε πρόβλημα που τυχόν προκύψει κατά την παραγγελία, αποστολή, παραλαβή και χρήση αυτών.

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το keshop.gr βεβαιώνει ότι σύμφωνα με την εγγύηση οι συσκευές λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών ή των συναρμολογητών τους.
Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς ή στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης .
Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το keshop.gr θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της εταιρίας, με την προσκόμιση της συσκευής στο κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του καταστήματος και οφείλει να το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση.
Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το keshop.gr θα αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς το κατάστημα του keshop.gr καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από την εταιρία.
Η επισκευή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή του keshop.gr. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέρχονται στην κυριότητα της.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών και βλάβες υπαιτιότητας του αγοραστή (πχ. CD, μπαταρίες, τροφοδοτικά, θήκες, νερό η άλλο υγρό, χτυπήματα της συσκευής ή πέσιμο, καλώδια σύνδεσης, κεραίες, κλπ).
Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών σας δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
To keshop.gr δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λογισμικού.
Σας συστήνουμε να ελέγχετε, κατά την στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος, ελλιπή εξαρτήματα και να μας ενημερώνετε άμεσα και όχι αργότερα των 24 ωρών.


Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή.
Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή εγκατάσταση.
Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ιών που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε εγκατάσταση προγραμμάτων που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
To keshop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα σε συστήματα καταγραφής κλειστού κυκλώματος καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση προσθετική ή αποθετική ζημιά προκύπτει από την απώλεια τους. Η ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών ανήκει στον αγοραστή.
Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανόμενων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών του ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η όποια εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
Σημειώστε επίσης πως όλα τα προϊόντα προσφέρονται για ιδιωτική χρήση και όχι επαγγελματική. Κάθε επαγγελματική χρήση των προϊόντων ακυρώνει αυτόματα την εγγύηση σας. Οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμες και δεν καλύπτονται από εγγύηση. Η χωρητικότητα δεν είναι εγγυημένη.

 

 

Απόλυτη προτεραιότητα του keShop.gr είναι να μείνετε ικανοποιημένοι από τις αγορές σας. Για να το πετύχουμε αυτό συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και πλέον καταξιωμένες εταιρείες.
Επιλέγουμε πολύ αυστηρά τα προϊόντα που σας προτείνουμε ώστε να τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Όλα τα προϊόντα μας έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας, οι όροι της οποίας διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κατασκευαστή, ο οποίος άλλωστε θα αναλάβει την διευθέτηση τυχόν προβλημάτων. Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις λάθος χρήσης, εσκεμμένης η ακούσιας καταστροφής άλλα και τυχόν προβλήματα που θα προκυψουν από την αλόγιστη καταπόνηση των προϊόντων. 

Όλα σχεδόν τα προϊόντα μας δίνονται με εγγύηση 1 έτους εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Τα προϊόντα στις κατηγορίες ένδυσης, όπως υποδήματα, σακίδια, τσάντες και ζώνες καλύπτονται από την εγγύηση αλλαγής εντός 14 ήμερων σε περίπτωση μόνον της μη εμφανής χρήσης τους, και της επιστροφής τους σε κατάσταση παρομοια με την αρχική. Για την ακριβή χρονική διάρκεια εγγύησης θα ενημερωθείτε από την περιγραφή του κάθε προϊόντος που υπάρχει στο e-shop μας ή από την συσκευασία του όταν αυτό έρθει στα χέρια σας. Για την χρήση της εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς, για την ταυτοποίηση της ημερομηνίας αγοράς.

 

 

Επιστροφές

9.Πολιτική επιστροφής των προϊόντων

9.1 Επιστροφές D.O.A.

Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε με δικό σας μέσο και κόστος τα προϊόντα που αγοράσατε μόνο στις περιπτώσεις που υπήρξε ελάττωμα σε αυτά λόγω αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του keShop και εντός 20 ημερών από την παραλαβή τους. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εάν τα προϊόντα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε (με την συσκευασία τους, τυχόν παρελκόμενα και την απόδειξη αγοράς). Το προϊόν θα ελεγχθεί από την ομάδα μας για την κατάσταση του και είτε θα αντικατασταθεί είτε θα γίνει επιστροφή χρημάτων. Στις επιστροφές που γίνονται δεκτές, σας επιστρέφονται τα χρήματα μέσω λογαριασμού τραπέζης τον οποίο και θα μας υποδείξετε:

 

9.2 Επιστροφές υπαναχώρησης 

Στη περίπτωση που δε μείνετε ευχαριστημένοι από κάποιο προϊόν του KeShop.gr έχετε δικαίωμα επιστροφής εντός 14 ήμερων από την ημερομηνία παραλαβής του. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εάν τα προϊόντα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε (με την συσκευασία τους, τυχόν παρελκόμενα και την απόδειξη αγοράς).

Εφόσον τα επιστρέψετε με δικό σας μέσο στο φυσικό κατάστημα δεν επιβαρύνεστε με κανένα κόστος, σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεστε με το κόστος μεταφοράς του προϊόντος από την υπηρεσία μεταφορών που θα επιλέξετε. Τυχόν αρχικό κόστος μεταφοράς ή/και αντικαταβολής βαραίνει τον αγοραστή και επ ουδενί δεν δυνατέ να επιστραφεί. Σε περίπτωση που κανετε επιστροφη με χρέωση παραλήπτη το κόστος των μεταφορικών της επιστροφής θα αφαιρεθεί αυτόματα από το πόσο που θα σας επιστρέψουμε.  Σε  περιπτωση που τα αρχικα μεταφορικα ηταν δωρεάν και γίνει επιστροφη το κόστος τους υπολογιζομενο ανά κιλό θα αφαιρεθεί αυτόματα από το πόσο που θα σας επιστρέψουμε  Στις επιστροφές που γίνονται δεκτές, σας επιστρέφονται τα χρήματα μέσω λογαριασμού τραπέζης τον οποίο και θα μας υποδείξετε.

 

 

9.2 Διαδικασία επιστροφής

Η διαδικασία επιστροφής μπορεί να γίνει μεσώ ηλεκτρονικού ταχυδρομειου άλλα και στο κατάστημα. Αν θέλετε να επιστρέψετε προϊόν που έχει αγοραστεί εντός 14 ήμερων είτε είναι ελλατωματικο και μέσα στη εγγύηση, αποστείλετε ένα μήνυμα με το εντυπο υπαναχωρησης  στο info@keshop.gr με τον αριθμό παραγγελιας, ονομα και τηλέφωνο σας. Το προϊόν θα ελεγχθεί από την ομάδα μας για την κατάσταση του και είτε θα αντικατασταθεί είτε θα γίνει επιστροφή χρημάτων.  Για παραγγελιές με δωρεάν μεταφορικα η επιστροφη θα είναι η άξια του προϊόντος μείον τα μεταφορικα του βάρους της αρχικής παραγγελιας (3.5 ευρώ μέχρι 2 κιλά +1,3 για καθε εξτρά κιλό) 

 

ΝΟΜΟΣ 2251/1994

 

Ακύρωση παραγγελίας
Για την ακύρωση της παραγγελίας σας θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα προτού αυτή αποσταλεί γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει χρέωση των εξόδων μεταφοράς.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εγγύηση ποιότητας σε όλα μας τα προϊόντα

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές ανω των 50.00

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Αμεση τηλεφωνικη εξυπηρετηση: 210 5230078

X
ΠΩΣ; ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!

ΠΑΤΑ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΘΕΣ

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΟΥ

ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣΜΟΛΙΣ ΚΕΡΔΙΣΕΣ
5 % ΕΚΠΤΩΣΗ
Ο ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ :
offer5